PRACOWNIA PROJEKTOWA

 

Zajmujemy się wykonywaniem projektów budynków w pełnym zakresie. Nasze projekty są wynikiem ścisłej współpracy z klientem od fazy koncepcyjnej aż do momentu realizacji obiektu. Prace koncepcyjne są dla nas najistotniejszą częścią całego procesu inwestycyjnego. Wtedy to rozwiązujemy zasadnicze problemy urbanistyczne, funkcjonalne i estetyczne, a także dobieramy właściwą technologię, co ma zasadniczy wpływ na dalsze działanie. Różnorodność stosowanych przez nas form architektonicznych wynika z kontekstu miejsca. Projekty techniczne opracujemy pełnobranżowo, koordynując prace z projektantami konstrukcji, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych a także, w razie potrzeby, z projektantami drogowymi.

 

 

OFERTA

 

 • Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz trójwymiarowymi wizualizacjami.
 • Opracowanie odpowiedniego projektu budowlanego mogącego zawierać:
  • projekt zagospodarowania terenu,
  • projekt architektoniczny,
  • projekt konstrukcji,
  • projekty instalacji sanitarnych,
  • projekt instalacji elektrycznych,
  • projekt drogowy.
 • Przeprowadzenie spraw formalnych i urzędowych związanych z realizacją inwestycji.
 • Adaptacje projektów typowych (powtarzalnych).

 

Nasza oferta obejmuje wszelkie typy budynków - od mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, przez budynki gospodarcze, magazynowe i techniczne, po budynki handlowe i usługowe.

(+48) 695 642 755

  rkrzanik@wp.pl

GALERIA

KONTAKT

STRONA GŁÓWNA